ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

12.05. 2017.

 

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

 

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 4,0 одсто.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је имао у виду факторе инфлације, ефекте досадашњег ублажавања, као и мајску пројекцију инфлације, према којој ће се инфлација и у наредне две године кретати у границама циља од 3,0 одсто ± 1,5 процентних поена.

Инфлација је од почетка године у границама циљ, и у априлу је износила 1,0%, међугодишње. На такво кретање као и у другим земљама, утицали су пре свега опоравак светске цене нафте у другој половини 2016. године и раст цена воћа и поврћа, који је био виши од сезонски уобичајеног због неповољних временских прилика почетком године, као и поскупљење свежег меса у априлу. Да су инфлаторни притисци и даље ниски, указује и базна инфлација која је у априлу износила 2,0% међугодишње , и у границама циља усидрена инфлаторна очекивања.

Извршни одбор ће и у наредном периоду пажљиво пратити дешавања у међународном окружењу, а првенствено кретања на међународном финансијском тржишту и кретања цена примарних производа на светском тржишту. Неизвестност на међународном финансијском тржишту у највећој мери потиче из дивергентности монетарних политика водећих централних банака, ФЕД-а и Европске централне банке, што може да утиче на глобалне токове капитала према земљама у успону, а тиме и Србији. Неизвесност постоји и у погледу кретања светских цена примарних производа, а посебно нафте. Истовремено, Извршни одбор истиче да је отпорност наше економије на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући повољнијим макроекономским изгледима, а пре свега смањењу фискалне и спољне неравнотеже, што доприноси и нижој премији ризика и повољнијем кредитном рејтингу земље.  Извршни одобор усвојио је мајски Извештај о инфлацији, који ће бити представљен јавности у петак 19. Маја-

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 8. јуна.