ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

03.03. 2017.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ
- од 1. априла 2017. године неће бити доступне адресе е-поште objedinjena.naplata@purs.gov.rs и porez.dobit@purs.gov.rs

 

Питања која се односе на начин подношења пореске пријаве за порез по одбитку ППП-ПД , порез на добит ПП ПДП, пореске пријаве за акцизе, ПП ОПО, ПП ОД-О, ПДПО/С и друго, обвезници могу поставити путем Контакт центра на веб сајту Пореске управе у рубрици „Поставите питање“ попуњавањем обрасца за питања на http://www.purs.gov.rs/kontakt/kontakt-centar/postavite-pitanje.html .