ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

12.08. 2016.

 

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4 одсто.

При доношењу одлуке о задржавању референтне каматне стопе, Извршни одбор је имао у виду ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике, као и очекивано кретање инфлације у наредном периоду. Према оцени Извршног одбора, на повратак међугодишње инфлације у границе циља утицаће пре свега ниска база код цена нафтних деривата, постепен раст агрегатне тражње у Србији и постепен раст инфлације у међународном окружењу, док ће је ниски трошкови у производњи хране још неко време успоравати.

Извршни одбор је имао у виду и даље присутну неизвесност на међународном робном и финансијском тржишту, утицај ризика по том основу на кретање инфлације и кретање капитала ка земљама у развоју. Ипак, отпорност наше привреде на спољне потресе већа је него раније као резултат доследног спровођења мера фискалне консолидације и структурних реформи. Захваљујући томе, смањење фискалне и спољне неравнотеже се наставља и макроекономски изгледи наше привреде додатно су побољшани, што потврђују и пројекције релевантних међународних институција. Ризици из међународног окружења такође би могли бити умањени експанзивнијим карактером монетарних политика водећих централних банака у наредном периоду.

На данашњој седници Извршни одбор је усвојио августовски Извештај о инфлацији, који ће јавности бити представљен у среду, 17. августа. Том приликом одлуке монетарне политике и макроекономска кретања која их опредељују биће детаљно образложени.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 8. септембра.