ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

 


 

 

 

 

ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ЗА СЕМИНАР

СЕМИНАР

УСКЛАЂИВАЊЕ РАЧУНОВОЂА СА НОВИМ ЗАКОНОМ О
СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

 

Полазник - Физичко лице
Име:
Презиме:
JMBG:
Контакт телефон:
Контакт е-пошта:

Правно лице (које сноси трошкове)
Назив правног лица:
Седиште и адреса:
ПИБ:
Особа за контакт: *
Контакт телефон: *

* Обавезно поље