ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

 


 

 

 

 

ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ЗА:

Специјалистички курс за пореско саветовање од 22.3. 2019. до 01.06. 2019.

Полазник - Физичко лице
Име*:
Презиме*:
JMBG:
Место одржавања*:
Контакт телефон*:
Контакт е-пошта*:

Правно лице (које сноси трошкове)
Назив правног лица:
Седиште и адреса:
ПИБ:
Особа за контакт*:
Контакт телефон*:

* Обавезно поље