ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

 


 

 

 

 

ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ЗА:

ОПОРЕЗИВАЊЕ НЕРЕЗИДЕНТНИХ ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У КОНТЕКСТУ ИЗМЕНА У ЗАКОНУ О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ОД 1. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ И ЗАКОНУ О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА
ОД 1. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ

Полазник - Физичко лице
Име*:
Презиме*:
JMBG:
Место одржавања*:
Контакт телефон*:
Контакт е-пошта*:

Правно лице (које сноси трошкове)
Назив правног лица:
Седиште и адреса:
ПИБ:
Особа за контакт*:
Контакт телефон*:

* Обавезно поље