ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2019.

Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 1/2019

 

Реч уредника

 

У складу са вишегодишњом праксом Привредног апелационог суда, а у ранијем периоду и Вишег трговинског суда, први број Билтена судске праксе привредних судова у 2019. години представља збирку одабраних сентенци из судских одлука донетих у претходној години.

 

Као и до сада, циљ издавања билтена овакве садржине је благовремено информисање корисника у привредним судовима, али и изван њих, о ставовима другостепеног суда израженим у одлукама по жалбама, као и уједначавање судске праксе.

 

Одељење судске праксе се приликом избора сентенци (одлука) руководило са два принципа. Први се односи на информисање о ставовима заузетим поводом нових спорних питања у вези са применом нових прописа или у вези са новим тумачењем процесних или материјалних прописа.

Због континуираних персоналних промена и у циљу упознавања младих колега са досадашњом праксом, одређени број сентенци се односи на питања која су већ разјашњена у претходном периоду, па је подсећање на њих био други принцип у раду одељења. Сентенце су систематизоване на уобичајени начин, према карактеристичним правним областима.

 

Надамо се да ће Билтен који је пред нама постићи своју сврху и допринети остварењу наведених циљева.

 

Главни и одговорни уредник Билтена,

Судија Јасмина Стаменковић

 

 

На почетак стране!