ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:
Архива 2018.

Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.


 


 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 4/2018
Београд, јануар 2019. године

 

 

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ

 

I. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
који су утврђени на седници Одељења за привредне спорове Привредног апелационог суда одржаној дана 8.11.2018., и 9.11.2018. године и на седници Одељења за привредне преступе одржаној дана 5.12.2018. године 7

 

1. ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

3. ИЗВРШЕЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

4. СТЕЧАЈНО ПРАВО

5. ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ

 

II. РЕФЕРАТИ

 

Др Драгиша Б. Слијепчевић, Судија Уставног суда Републике Србије

СУДСКО УТВРЂЕЊЕ ЦЕНЕ ПРИНУДНОГ ОТКУПА И ПРОДАЈЕ АКЦИЈА

 

Гордана Ајншпилер-Поповић, Судија Врховног касационог суда

УТИЦАЈ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА НА ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЈЕМЦА

 

Др Мирко Васиљевић, редовни професор Универзитета у Београду – Правни факултет, председник Сталне арбитраже при Привредној комори Србије

ЗАКОН О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА СРБИЈЕ - МОЖЕ ЛИ БОЉЕ

 

Др Милан Шкулић, судија Уставног суда Србије, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду

ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ, ПРЕКРШАЈИ И КРИВИЧНА ДЕЛА У СВЕТЛУ НАЧЕЛА NE BIS IN IDEM

 

др Гордана Станковић, редовни професор

ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА РАСПРАВНОГ НАЧЕЛА У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

 

Проф. др Никола Бодирога, Правни факултет у Београду

О НЕКИМ ПРЕДЛОЗИМА ЗА ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

 

Јасминка Обућина, председник Привредног апелационог суда

ПОВЕРИОЦИ ИЗ УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ

 

 

Бранко Станић, судија Врховног касационог суда

Татјана Матковић-Стефановић, судија Привредног апелационог суда

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

 

Јасмина Стаменковић, судија Привредног апелационог суда

ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ – ПРЕДЛОЗИ СА КОМЕНТАРИМА

 

На почетак стране!