ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2018.

Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 4/2018

Реч редакције

 

Поштоване колегинице и колеге,

 

Одељење судске праксе Привредног апелационог суда са седиштем у Београду у овом броју Билтена судске праксе привредних судова објављује одговоре Одељења за привредне спорове и Одељења за привредне преступе Привредног апелационог суда, на питања постављена од стране првостепених судова из области парничног поступка, материјалног права, статусних спорова, извршног поступка, стечајног права, као и привредних преступа.

 

Предлози одговора које је дао Привредни апелациони суд разматрани су на традиционалном саветовању судија Привредних судова на Златибору одржаном у септембру 2018. године. Коначни одговори које Вам чинимо доступним у овом Билтену, усвојени су на седници Одељења Привредног апелационог суда одржаној дана 08.11.2018. године, 09.11.2018. године и 05.12.2018. године.

 

При усвајању наведених одговора суд је имао у виду и дискусију вођену на наведеном саветовању, као и различита становишта поводом одређених питања изнесена на истом.

 

У овом Билтену се налазе и реферати, који су изложени на саветовању привредних судова на Златибору и то реферати: др Драгиша Слијепчевић, судија Врховног касационог суда, на тему: „Судско утврђење цене принудног откупа и продаје акција“, Гордана Ајншпилер Поповић, судија Врховног касационог суда, на тему: „Утицај стечајног поступка на правни положај јемца“, др Мирко Васиљевић, редовни професор Универзитета у Београду – Правни факултет, председник Сталне арбитраже при Привредној комори Србије на тему: „Закон о привредним друштвима србије-може ли боље“, др Милан Шкулић судија Уставног суда Србије, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду на тему: „Привредни преступи, прекршаји и кривична дела у светлу начела ne bis in idem“, др Гордана Станковић, редовни професор, на тему „Операционализација расправног начела у парничном поступку“, Проф. др Никола Бодирога, Правни факултет у Београду, на тему: „О неким предлозима за измене закона о извршењу и обезбеђењу“, Јасминка Обућина, председник Привредног апелационог суда на тему: „Повериоци из уговора о финансијском обезбеђењу у стечајном поступку“, Бранко Станић, судија Врховног касационог суда и Татјана Матковић-Стефановић, судија Привредног апелационог суда на тему: „Измене и допуне закона о привредним друштвима“, Јасмина Стаменковић, судија Привредног апелационог суда на тему: „Измене Закона о извршењу и обезбеђењу – предлози са коментарима“

 

Надамо се да ће Вам објављени одговори на спорна правна питања, као и објављени реферати, помоћи, олакшати и убрзати рад.

 

 

Заменик главног и одговорног уредника Билтена, Судија

Татјана Ђурица

 

На почетак стране!