ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2017.

Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 4/2017

Реч уредника

 

 

Поштоване колегинице и колеге,

Пред вама је Билтен судске праксе привредних судова, који носи ознаку 4/17 и који садржи сентенце из одлука Привредног апелационог суда.

Због промене плана рада за 2017. годину у односу на претходне године, који је усвојио Редакциони одбор Билтена, овај Билтен, као и број 1/17, садржи урађене сентенце. Редакциони одбор је сматрао да на тај начин, објављивањем сентенци у два броја Билтена годишње, Привредни апелациони суд више доприноси уједначавању судске праксе првостепених привредних судова, што је и део надлежности овог суда, прописан Законом о уређењу судова.

Одлуке за израду сентенци су изабране и издвојене као актуелне због уочених спорних питања из области парничног поступка, материјалног права, стечајног поступка и из извршног поступка, с обзиром на то да Привредни апелациони суд сада поступа као другостепени суд и у тој материји.

Сентенце из одлука из области привредних преступа, као и из одлука, донетих у поступцима по приговору или жалби странке као правним средствима којима се штити право странке на суђење у разумном року, биће објављене у Билтену бр. 1/18. Извињавамо се због нешто доцнијег изласка Билтена, али је због садржине истог било потребно више времена за припрему материјала који се објављује.

Надамо се да ће Вам овај Билтен помоћи и олакшати рад у поступању

 

Главни и одговорни уредник Билтена,

Судија Јелена Вилдовић Живковић

 

На почетак стране!