ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2017.

Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 1/2017

Реч уредника

 

 

Поштоване колегинице и колеге,

Према већ устаљеној пракси, први број Билтена судске праксе привредних судова садржи сентенце из одлука Привредног апелационог суда.

Одлуке за израду сентенци су изабране и издвојене као актуелне због уочених спорних питања из области парничног поступка, материјалног права, стечајног поступка и привредних преступа, као и из извршног поступка, с обзиром на то да Привредни апелациони суд сада поступа као другостепени суд и у тој материји, почев од 01.07.2016. године.

У Билтену пред вама налази се и реферат Татјане Матковић-Стефановић, судије овог суда, чија је тема примена новог Закона о извршењу и обезбеђењу у области намирења новчаних потраживања насталих из комуналних и сродних делатности.

Поново су урађене и сентенце из одлука Привредног апелационог суда, које су донете у поступцима по приговору или жалби странке као правним средствима којима се штити право странке на суђење у разумном року, према Закону о заштити права на суђење у разумном року. Сматрамо да ће те одлуке и сентенце бити интересантне првостепеним привредним судовима у примени Закона о заштити права на суђење у разумном року, приликом одлучивања о изјављеним приговорима странака.

Надамо се да ће објављени материјал у овом Билтену допринети уједначеном поступању.

 

Главни и одговорни уредник Билтена,

Судија Јелена Вилдовић Живковић

 

На почетак стране!