ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

 

РЕФЕРЕНТНА СТОПА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ И СТОПА ЗАКОНСКЕ КАМАТЕ

 

ПЕРИОД *

Референтна
каматна стопа НБС
– годишња

Проценат за утврђивање есконтне стопе

Општа есконтна
стопа – годишња

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе
– на годишњем нивоу
(кол. 4 + 10%)

1

2

3

4

5

од 1.01.2011.–16.01.2011.

11,50%

100%

11,50%

21,50%

од 17.01.2011.–9.03.2011.

12,00%

100%

12,00%

22,00%

од 10.03.2011.–6.04.2011.

12,25%

100%

12,25%

22,25%

од 7.04.2011.–8.06.2011.

12,50%

100%

12,50%

22,50%

од 9.06.2011.–6.07.2011.

12,00%

100%

12,00%

22,00%

од 7.07.2011.–7.09.2011.

11,75%

100%

11,75%

21,75%

од 8.09.2011.–5.10.2011.

11,25%

100%

11,25%

21,25%

од 6.10.2011.–9.11.2011.

10,75%

100%

10,75%

20,75%

од 10.10.2011.–7.12.2011.

10,00%

100%

10,00%

20,00%

од 8.12.2011.–18.01.2012.

9,75%

100%

9,75%

19,75%

од 19.01.2012.–6.06.2012.

9,50%

100%

9,50%

19,50%

од 7.06.2012.–12.07.2012.

10,00%

100%

10,00%

20,00%

од 12.07.2012.–8.08.2012.

10,25%

100%

10,25%

20,25%

од
9.08.2012.–8.10.2012.

10,50%

100%

10,50%

20,50%

од
9.10.2012. –
7.11.2012.

10,75%

100%

10,75%

20,75%

од 8.11.2012. 13.12.2012.

10,95%

100%

10,95%

20,95%

od 14.12.2012. 16.1.2013.

11,25%

100%

11,25%

21,25%

od 17.01.2013. 4.02.2013.

11,50%

100%

11,50%

21,50%

od 5.02.2013. 13.05.2013.

11,75%

100%

11,75%

21,75%

od 14.05.2013. 05.06.2013.

11,25%

100%

11,25%

21,25%

od 06.06.2013. 17.10.2013.

11,00%

100%

11,00%

21,00%

od 18.10.2013. 6.11.2013.

10.50%

100%

10,50%

20,50%

od 7.11.2013. 16.12.2013

10.00%

100%

10.00%

20.00%

od 17.12.2013.
07.05.2014

9.50%

100%

9.50%

19.50%

od 8.5.2014. 11.06.2014

9.00%

100%

9.00%

19.00%

od 12.6.2014. 12.11.2014

8.50%

100%

8,50%

18,50%

od 13.11.2014.
11.03.2015

 8,00%

100%

8,00%

18,00%

od 12.03.2015.
08.04.2015.  

 7,50%

100%

7,50%

17,50%

od 09.04.2015. 
10.05.2015.

 7,00%

100%

7,00%

17,00%

od 11.05.2015 – 10.06.2015. 

 6,50%

100%

6,50%

16,50%

od 11.06.2015. 
12.08.2015.

 6,00%

100%

6,00%

16,00%

od 13.08.2015 – 09.09.2015. 

 5,50%

100%

5,50%

15,50%

od 10.09.2015 – 13.10.2015. 

 5,00%

100%

5,00%

15,00%

od 10.09.2015 - 10.02.2016

 4,50%

100%

 4,50%

 14,50%

od 11.02.2016 - 06.07.2016

 4,25%

100%

4,25%

14,25%

od 07.07.2016 -

 4,00%

100%

4,00%

14,00%