ЗАРАДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

АРХИВ

ПРОСЕЧНА МЕСЕЧНА ЗАРАДА ПО ЗАПОСЛЕНОМ

У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2016. ГОДИНИ

Месец у 2016. години

Број „Службеног гласника РС“

Бруто зарада

Нето зарада

Износ

Ланчани индекс

Износ

Ланчани индекс

Јануар

15/16

55.763

78,8

40.443

78,6

Фебруар

31/16

61.279

109,9

44.450

109,9

Март

44/16

63.029

102,9

45.870

103,2

Април

48/16

67.464

107,0

49.249

107,4

Мај

59/16

60.520

89,7

43.951

89,2

Јун

65/16

64.019

105,8

46.450

105,7

Јул

73/16

63.699

99,5

46.280

99,6

Август

80/16

62.474

98,1

45.286

97,9

Септембар

89/16

64.150

102,7

46,558

102,8

Октобар

95/16

62.414

97,3

45.281

97,3

Новембар

105/16

63.061

101,0

45.767

101,1

Децембар

5/17

73.641

116,8

53.456

116,8