ИНДЕКС
ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА

 

 

ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О
ИНДЕКСУ ЦЕНА
И
ИНДЕКСУ ТРОШКОВА
ЖИВОТА
У 2010. И 2009. ГОДИНИ

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ИНДЕКСИ И СТОПЕ ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У 2016. ГОДИНИ

 

 

Месец

Службени гласник РС

Индекси и стопе

у месецу према претходном месецу

од почетка године до месеца у 2016.

месец у 2016
/

месец у 2015

Јануар

15/16
100,6
100,6
102,4
0,6%
0,6%
2,4%

Фебруар

27/16
99,9
100,5
101,5
-0,1%
0,5%
1,5%

Март

39/16
99,9
100,4
100,6
-0,1%
0,4%
0,6%

Април

46/16
100,4
100,8
100,4
0,4%
0,8%
0,4%

Мај

56/16
100,1
100,8
100,7
0,1%
0,8%
0,7%

Јун

62/16
100,1
100,9
100,3
0,1%
0,9%
0,3%

Јул

69/16
99,9
100,8
101,2
-0,1%
0,8%
1,2%

Август

72/16
100,9
101,7
101,2
0,9%
1,7%
1,2%

Септембар

84/16
99,4
101,1
100,6
-0,6%
1,7%
0,6%

Октобар

93/16
107,7
101,8
101,5
0,7%
1,8%
1,5%

Новембар

100/16
99,9
101,7
101,5
-0,1%
1,7%
1,5%

Децембар

105/16
99,9
101,6
101,6
-0,1%
1,6%
1,6%

 


 

ГРАД БЕОГРАД

ИНДЕКСИ И СТОПЕ ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У 2016. ГОДИНИ

 

 

Месец

Службени лист града Београда

Индекси и стопе

у месецу према претходном месецу

од почетка године до месеца у 2016.

месец у 2016
/

месец у 2015

Јануар

6/16
100,6
100,6
102,7
0,6%
0,6%
2,7%

Фебруар

18/16
99,9
100,4
101,7
-0,1%
0,4%
1,7%

Март

29/16
99,6
100,1
100,3
-0,4%
0,1%
0,3%

Април

52/16
100,6
100,7
100,3
0,6%
0,7%
0,3%

Мај

61/16
100,1
100,8
100,9
0,1%
0,8%
0,9%

Јун

72/16
100,2
101,0
100,5
0,2%
1%
0,5%

Јул

82/16
99,7
100,7
100,9
-0,3%
0,7%
0,9%

Август

92/16
101,0
101,6
101,0
1,0%
1,6%
1,0%

Септембар

102/16
99,5
101,1
100,6
-0,5%
1,1%
0,6%

Октобар

106/16
100,7
101,9
101,4
0,7%
1,9%
1,4%

Новембар

123/16
99,6
101,5
101,0
-0,4%
1,5%
1,0%

Децембар

99,8
101,2
101,2
-0,2%
1,2%
1,2%